Držanje tela i zagonetni osmesi - susret Borisa Tadića i Herman Van Rompuy-a 2011. godine


Posmatraćemo susret Borisa Tadića, tadašnjeg predsednika Srbije, i Herman Van Rompuy-a, predsednika Evropskog Veća. Sastanak se odigrao 21. septembra 2011. i predstavlja jedan od niza neformalnih sastanaka nakon kojih je putem medija saopštena poruka da je Srbija na sigurnom putu da postane član Evropske Unije i da su ostvareni uspešni pregovori nakon kojih Srbiju posmatraju kao ravnopravnog, ozbiljnog kandidata.

Ako počnemo od analize držanja Tadića i Van Rompuy-a odmah možemo primetiti razlike. Na obe slike, Tadić odstupa od svog normalnog držanja kako bi se prilagodio Van Rompuy-u. Pri fotografisanju (na desnoj slici) možemo primetiti da Tadić zadržava „prilagođen“ položaj tela što govori da nije reč o slučajnosti. Sa druge strane držanje Van Rompuy-a je dosta indiferentno i skoro da ne registruje osobu sa kojom je u društvu. Ako bismo izdvojili sa slike samo njegovu figuru, ona bi izgledala kao da se osoba zaista sama slikala, što se ne bi moglo reći i za Tadićevo držanje. Tadić se na slici desno blago naginje kao da se pribojava da se neće naći u kadru, sa druge strane Van Rompuy sigurno zna da je on centar pažnje i ne menja svoje držanje.

Potčinjene osobe često nastoje da se prilagode dominantnijim figurama. Dominantne osobe retko menjaju facijalne izraze i koriste gestove malog intenziteta (ovo govori da su sigurni da će okolina reagovati i na najmanju poruku čime dalje potvrđuju svoju dominantnost). Sa druge strane, inferiorne uloge često stoje nestabilno, gestikulacija im je izražena kao i facijalna ekspresija emocija.

Prilikom susreta (slika levo) Van Rompuy pokazuje blagi osmeh uz delimično sisnute usne koji kasnije prerasta u jasan izraz podsmevanja/prezira pokazano na slici desno. Takođe vidimo skupljenu, stisnutu pesnicu  (na slici levo) koja uz stisnute usne može da signalizira netrpeljivost, bes ili ljutnju. Izraz lica Borisa Tadića je iskren osmeh (leva slika) i pokušaj kontorle i potiskivanja osmeha na slici desno prilikom fotografisanja.

U novinama mogu pažljivo da smisle šta će izjaviti o našem pripajanju Evropskoj Uniji ali kada je u pitanju susret i javni nastup... tu ne može mnogo toga da se sakrije.

Comments

Popular Posts