Utisak nedelje, Bojan Pajtić i Nikola Selaković - Napadi, odbrane i mikro izrazi...

Nastup pred kamerama je zaista magična stvar. Ma koliko da smo uvežbani, kada dođe do emotivne pobuđenosti, i najbolji govornici odaju čitave nizove raznolikih signala. U emisiji "Utisak nedelje" koju vodi Olja Bećković imali smo prilike da vidimo veliki broj skrivenih poruka koje vrlo često prođu neopaženo. Oba gosta u emisiji su se držala dosta staloženo i pod kontrolom, ipak nekolicina signala upeva da se iskrade i da nam šapne po neku tajnu. U narednom delu ćemo posmatrati neke od detektovanih signala u toku emisije.


1. IZLAGANJE

Analizu ćemo započeti sa posmatranjem dva položaja koji su bila karakteristična za oba kandidata u toku emisije. Reč je o defanzivnom i otvorenom/ofanzivnom položaju.


Otvoren ili u nekim slučajevima ofanzivni položaj je podrazumevao primicanje ka sagovorniku, opušteno korišćenje "otvorenih" gestova rukama, sinhronizaciju svih signala međusobno kao i aktivno slušanje dok sagovornik odgovara. Otvoreni položaj u ovom slučaju možemo nazvati i ofanzivnim položajem jer se najčešće javljao kada bi osoba "napadala" drugog gosta sa pitanjima vezanim za aktivnosti njihove stranke. Otvoreni položaj je bio vrlo redak kada je osoba bila ispitivana oko aktivnosti u njenoj stranci (ovo važi za oba gosta). 
Defanzivni položaj je bio mnogo češći kada je sama osoba bila ispitana oko radnji njene stranke. Defanzivni položaj u ovom slučaju podrazumeva preklapanje pesnice jedne ruke otvorenim dlanom druge kao i udaljavanje od sagovornika. U preklapanju se javlja i milovanje jedne ruke drugom te je u nekim slučajevima reč o "samoutehi" (William Fleisher, pacifiers) ako se osoba oseća ugroženo. Usled pojačane nervoze često se povećava i broj mišićnih aktivnosti na licu kao i nervoznog cupkanja pristima. Pošto je Selaković najveći deo emisije proveo u "vrućoj stolici", on je i mnogo češće koristio ovaj položaj.
Ovo se dake sve mora posmatrati u kontekstu u kome se javlja. Znakovi nervoze i defanzivnosti u toku razgovora ne moraju nužno ukazivati na laganje već saopštavaju da razgovor utiče na smirenost osobe. 


2. IZRAZI LICA

Pošto se kamera fokusira na lica, pokreti tela gotovo da i nisu bili zabeleženi. Ipak, lice nam daje i više nego dovoljno neverbalnih poruka. Pogledaćemo neke od njih.

2.1. OSMEH

Suptilan izraz lica podrazumeva blago aktiviranje određenih grupa facijalnih mišića koji nagoveštavaju da je reč o određenoj emociji. (Paul Ekman, Emotions Revealed) Bitno je napomenuti da je vidljivost ovakve aktivnosti mišića mala i da je nekad teško prepoznati ovakve izraze.


Sa desne strane vidimo primere izraza blagog zadovoljstva pokazanog kroz osmeh (aktivnosti AU12) i opuštanje mišića oko očiju (slika A2) i blaga ozarenost (slika B2). Video zapis je nižeg kvaliteta tako da su ove promene nešto uočljivije ako se gleda sam snimak. A1 i B1 su početni, neutralni izrazi. Oba osmeha se javljaju pri pominjanju Tadićevog napuštanja Demokratske stranke. Osmeh A se javlja kada Bojan Pajtić govori o odlasku Borisa Tadića i o njegovom stavu prema tom događaju. Osmeh B se javlja kada Olja Bećković komentariše da se prepoznaje da na Nikolinom licu da je srećan zbog Tadićevog odlaska.2.2. LJUTNJA/BES

Mikro izraz lica podrazumeva facijalni izraz koji traje svega deo sekunde. Vrlo je često prolazi neopažen, zbog svog kratkog trajanja, iako se radi o jasno izraženom izrazu određene emocije. Na slici C2 se vidi mikro izraz besa ili ljutnje. Pajtić pravi ovaj izraz lica kada njegovo izlaganje prekida Olja. Olja mu upada u reč i nakon kraćeg nadjačavanja glasova, Pajtić se povlači uz izraz blagog besa. Bes možemo prepoznati po aktivnosti regije obrva (AU4) u kombinaciji sa širenjem nozdrva i aktivnosti mišića regije oko usta (AU24+17+dodatne grupe mišića koje nisu jasno vidljive zbog lošeg kvaliteta snimka). Ovaj izraz se na Pajtićevom licu nalazi nešto kraće od jedne sekunde.


2.3. PREZIR/PODSMEVANJE

Kada govorimo o preziru ili podsmevanju mislimo na emociju koju P. Ekman prepoznaje kao "contempt". Ova emocija podrazumeva osećanje superiornosti u odnosu na sagovornika, podsmevanje ili posmatraje sagovornika kao nekoga ko je nevažan ili "smešan". Pajtić govori sledeće o stranci Selakovića: "...da su ljudi koji sada vode ovu drzavu vodili drugu politiku pre nekada mi bi u evropskoj uniji bili pre 15 godina a ne bi sada vodili pregovore..." na šta Selaković odgovara izrazom prezira/podsmevanja prikazanog na slici desno. Ovakav izraz lica lica podrazumeva jasno aktiviranje samo jedne strane mišića koji podižu usnu (AU12R), delimična zatvorenost očiju - nezainteresovanost, neimpresioniranost (AU42) i blago podignutu glavu na gore - simbolično posmatranje osobe sa visine.


Analizirajući izraze lica i ostale pomenute neverbalne signale nastojimo da skrenemo pažnju na skrivene kanale komunikacije koji se odvijaju paralelno sa verbalnim izlaganjem. Ako kažemo da izraz lica pokazuje prisustvo osećaja prezira ili podsmevanja onda dakle imamo samo informaciju šta osoba tada oseća. Tek ako bismo upitali (nakon što prepoznamo ovaj izraz lica): "Gospodine Selakoviću, šta vi mislite o ovome?" mogli bi da potvrdimo da se radi o pomenutoj emociji ali i da dalje istražimo šta je emociju izazvalo. Dakle osoba može da oseća emociju prema drugoj osobi, prema njenom postupku, prema njenom mišljenju itd. Ako bi Selaković na ovo odgovorio da se potpuno slaže sa izjavom Pajtića onda bismo mogli da zaključimo da se radi o neiskrenoj izjavi jer se verbalne i neverbalne poruke ne slažu.

Potrebno je dakle da signale tumačimo korak po korak, da koristimo proverena znanja i da ne žurimo sa zaključcima. Nešto sam više otišao u ozbiljnu stranu detekcije, gledaću da već u sledećoj analizi ubacim i koju šalu jer nam je iskren osmeh ipak daleko najdraži izraz lica. :)

Comments

Popular Posts