Lazar Krstić - Šetnja uz novinare

Način na koji se drže za ruke, ramena, hod, pokreti... Momak i devojka kroz samo nekoliko koraka mogu da nam kažu mnogo toga o njihovoj vezi, naročito ako njihovu mirnu šetnju prati rafal bliceva novinarskih fotoaparata. 
Na slici ispod vidimo Lazara Krstića i Marinu Marinković u momentu kada su se susreli sa novinarima. Kako ne bismo dužili priču, odmah ćemo govoriti o nekoliko neverbalnih signala:

1) Ruke - Kada se parovi drže za ruke isto pravilo važi kao i kod rukovanja pri pozdravljanju - osoba, čiji je dlan okrenut na dole, postavlja se kao dominantnija u odnosu na drugu osobu čiji je dlan okrenut na gore. Takođe vidimo da Lazar drži Marininu ruku dok je pri tom njen dlan opušten. Pod ovim okolnostima ovo naglašava prethodnu poruku koju položaj dlanova šalje.

2) Položaj tela
- Lazar se nalazi nešto iza, blago nagnut ka Marini čije je držanje pravo i sigurno. Osobe čiji je dlan okrenut na gore često prilagođavaju položaj tela drugoj osobi. Dominantniji u vezi često imaju slobodnije i istaknutije pokrete (siguran korak, uspravno držanje, slobodno zauzimanje prostora).

3) Različiti ukusi - "O ukusima se ne vredi raspravljati." Ali dosta možemo zaključiti iz njihovih razlika. Ne bih da ulazim u raspravu o modnim trendovima već samo da naznačim neke bitne crte. Lazar naglašava lake platnene patike ne naglašene, mirne boje dok Marina na to odgovara sa čvrstim materijalom - kožne cipele i nešto sigurnijim i slobodnijim stilom po pitanju boja i šara. Ovo ne predstavlja poruku koja može da se posmatra odvojeno već isključivo u kontekstu sa ostalim signalima.

Pored pomenutih signala postoje i još neki koje nismo analizirali zbog slabe vidljivosti ili nedovoljne količine podataka (pojačan dotok krvi u ruke i bledilo lica, pojedinačno držanje, hod, izrazi lica itd). Ipak, analizirani signali dosta jasno opisuju poruke koje se emituju sa svakim našim korakom.

Potrebno je uzeti u obzir da ovo nisu konačni zaključci (pogotovo kada je u pitanju analiza fotografije) Svesni smo da nije lako svakodnevno se suočavati sa medijima. 

Dakle, ovo ne znači da devojka igra uvek dominantniju ulogu. Ovo je analiza prikazanih signala. Tek ako bismo par posmatrali u realnom vemenu mogli bismo da iz analiziranja više različitih situacija ustanovimo neke od poruka koje se ponavljaju. Na ovaj način bismo mogli dalje da izvedemo zaključke o opštem ponašanju dve osobe u međusobnoj interakciji.


Comments

Popular Posts